FR
Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering
Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering
Tips
Tips
Praktische verzekeringstips voor de consument
Lees meer ...
Grensoverschrijdend geschil
Grensoverschrijdend geschil Het netwerk van Ombudsmannen in de E.U.
Lees meer ...
 
Een verzekeringsgeschil

Klacht indienen

Wanneer u de aanvraag niet voor uzelf indient, maar voor een familielid, vriend of kennis, moet u ons een mandaat bezorgen. Dit is niet van toepassing voor een advocaat of een tussenpersoon in verzekeringen.

Wanneer het betrokken dossier bij de verzekeraar medische gegevens bevat en u gaat akkoord dat wij deze raadplegen, kan u ons een toelating bezorgen om uw medisch dossier bij de betrokken verzekeraar te raadplegen?

U wordt verzocht de velden met een * in te vullen.

Voornaam:
Naam: *
Straat en huisnummer: *
Postcode: *
Plaats: *
E-mail: *
Telefoon:
Bent u de verzekerde / de schadelijder? *
Ja
Neen
Klacht tegen: *
Verzekeringsonderneming
 
Andere
Tussenpersoon
 
Adresgegevens
Datassur
Referte schadedossier: *
Referte polis: *
Formuleer hier zo bondig mogelijk uw klacht: *


Toevoegen attachment:
Toevoegen attachment:
Toevoegen attachment:
Toevoegen attachment:
Toevoegen attachment:
 

"De gegevens die u ons door middel van dit formulier bezorgt, worden uitsluitend voor de behandeling van uw klacht gebruikt. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt u kennis van die gegevens krijgen en ze zo nodig laten verbeteren."

Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
In de kijker
In de kijker
Cijfers en Analyse 2016
Lees meer ...

Ombudsman en de makelaar
Ombudsman en de makelaar