FR
Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering
Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering
Tips
Tips
Praktische verzekeringstips voor de consument
Lees meer ...
Grensoverschrijdend geschil
Grensoverschrijdend geschil Het netwerk van Ombudsmannen in de E.U.
Lees meer ...
 
Een verzekeringsgeschil

Alvorens klacht in te dienen, is het aangewezen om onze rubriek FAQ te raadplegen. Hierin kan u vaak al een antwoord terugvinden op uw probleem.

U kan zich ook richten tot uw verzekeringstussenpersoon of uw verzekeringsmaatschappij zelf. Verschillende Belgische verzekeraars hebben immers de gedragsregels voor klachtenmanagement in de verzekeringsondernemingen onderschreven. Bij deze verzekeringsondernemingen kan u rechtstreeks uw klacht kenbaar maken.

Wanneer u hier geen voldoening bekomt of onmiddellijk de tussenkomst wenst van de Ombudsdienst van de Verzekeringen, kan u op verschillende manieren klacht indienen:

  • via een webformulier
  • via mail naar info@ombudsman.as
  • via fax naar +32 (2) 547 59 75
  • via gewone brief naar Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel

Aan de telefoon, + 32 (2) 547 58 71, kan u een eerste informatie bekomen, maar telefonische klachten worden niet aanvaard.

Opgelet: Indien u geen inwoner bent van België, kunnen we enkel klachten in behandeling nemen tegenover een Belgische verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon.

Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
In de kijker
In de kijker
Cijfers en Analyse 2016
Lees meer ...

Ombudsman en de makelaar
Ombudsman en de makelaar