FR
 
Uw vragen, ons antwoord

Opzoeking per categorie en/of per sleutelwoord

We trachten hier een antwoord te formuleren op de vragen die regelmatig aan de Ombudsman worden gesteld.

Deze antwoorden zijn eerder algemeen. Meer technische informatie kan u eventueel terugvinden op de websites van:

Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
In de kijker
In de kijker
Cijfers en Analyse 2016
Lees meer ...

Ombudsman en de makelaar
Ombudsman en de makelaar