FR
Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering
Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering
Tips
Tips
Praktische verzekeringstips voor de consument
Lees meer ...
Grensoverschrijdend geschil
Grensoverschrijdend geschil Het netwerk van Ombudsmannen in de E.U.
Lees meer ...
 
In de kijker

Perscommuniqué: Cijfers en Analyse 2015

5171 vragen tot tussenkomst in 2015:

In 2015 ontving de Ombudsman van de Verzekeringen 5171 vragen tot tussenkomst waarvan 4382 verder werden behandeld. Dit is lichte stijging ten opzichte van 2014. Van de onderzochte en afgesloten dossiers, kreeg de consument in 52% van de gevallen voldoening. De meerderheid van de dossiers (87%) werd ingediend tegen de verzekeringsondernemingen.

Een eenvoudiger en uniform taalgebruik in polissen is wenselijk

Op basis van de ontvangen dossiers blijkt dat, in alle verzekeringstakken, het verkeerd begrijpen door de consument van de soms omslachtig geformuleerde contractvoorwaarden, dikwijls de oorzaak van de klachten is. Een vereenvoudigd taalgebruik en eenvormige definities van de technische begrippen zouden heel wat betwistingen kunnen vermijden.

Stijging van het aantal klachten in Levens-, Gezondheidszorgen- en Annulatieverzekering

De meeste klachten hebben betrekking op de Auto- en Brandverzekering, die 40% vertegenwoordigen. De opzeg van een verzekeringspolis blijft in 2015 één van de voornaamste struikelblokken voor de consument en dit zowel in de klachten tegen de verzekeringsondernemingen als tegen de verzekeringstussenpersonen. Zij vertegenwoordigt 17% van de klachten in deze verzekeringstakken.
De toename van de klachten in Levensverzekering vloeit voort uit de huidige lage rentevoeten. Het herfinancieren van een lening kan dan voordeel opleveren. De consument verwaarloost hierbij soms het verzekeringsluik, waardoor de dekking van de Schuldsaldoverzekering achteraf voor moeilijkheden zorgt.
De betwistingen in Gezondheidszorgenverzekering staan vaak in verband met het verbod op ereloonsupplementen in een tweepersoonskamer. Wanneer deze toch worden opgevraagd, weigert de verzekeraar ze te vergoeden wegens mogelijke onwettelijkheid. Dit zorgt des te meer voor frustratie wanneer de verzekerde bewust gekozen had voor een tweepersoonskamer terwijl hij een verzekeringsdekking geniet voor een eenpersoonskamer, waarbij alle ereloonsupplementen worden terugbetaald door zijn verzekeraar.
Tenslotte registreerde de Ombudsman een stijging van de klachten over de weigering tot tussenkomst in Annulatieverzekering. Deze verzekering wordt veelal afgesloten bij het boeken van de reis, waarbij de consument dikwijls te weinig aandacht besteedt aan de inhoud van de voorwaarden van tussenkomst van de verzekeraar.

Welke zijn de aanbevelingen van 2015?

De Ombudsman formuleert twee aanbevelingen:
1. Gezondheidszorgenverzekeringen: Publicatie van de goedkeuring van de premieverhoging
De premieverhogingen in de Gezondheidszorgenverzekering zijn wettelijk geregeld. Wanneer een verzekeringsonderneming een premieverhoging wenst door te voeren, die de index overschrijdt, is een goedkeuring van de toezichthoudende overheden vereist. Om betwistingen en bijgevolg klachten te vermijden, beveelt de Ombudsman aan dat de toezichthoudende overheden de toelating tot premieverhoging publiceren en dat de verzekeringsondernemingen op het vervaldagbericht verwijzen naar deze goedkeuring.
Voor meer informatie, zie Cijfers en Analyse 2015, p. 25.

2. Levensverzekering : Striktere uitbetalingstermijnen!
In de Levensverzekering krijgt de Ombudsman dikwijls vragen van de begunstigde die, bij vereffening, ontevreden is over de termijn waarbinnen het kapitaal wordt uitbetaald. Geen specifieke wettelijke bepaling legt hiervoor termijnen op. De gevolgen van een betalingsvertraging kunnen echter zwaar doorwegen voor de begunstigden bij het overlijden van de verzekerde. De Ombudsman formuleert dan ook een aanbeveling om, net als voor andere verzekeringstakken, afhandelingstermijnen te voorzien, alsook sancties bij het niet-naleven ervan.
Voor meer informatie, zie Cijfers en Analyse, p. 29.

 

 

Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
Ombudsman en de makelaar
Ombudsman en de makelaar