FR
Tips
Tips
Praktische verzekeringstips voor de consument
Lees meer ...
Grensoverschrijdend geschil
Grensoverschrijdend geschil Het netwerk van Ombudsmannen in de E.U.
Lees meer ...
 
Bevoegdheden en werking

Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering

Iedere persoon, die chronisch ziek of gehandicapt is, kan een hospitalisatieverzekering onderschrijven tot de leeftijd van 65 jaar. Dit verzekeringscontract kan evenwel een uitsluiting in de dekking voorzien voor de kosten die verbonden zijn aan de ziekte of de handicap. Betwistingen omtrent deze uitsluiting kunnen worden voorgelegd aan de Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering om een minnelijke oplossing te bereiken. Zij zal trachten een voorstel te formuleren om de consument en de verzekeraar te verzoenen.

Na de publicatie van het huishoudelijk reglement, is deze commissie voor de hospitalisatieverzekering op 2 mei 2011 in werking getreden.

Bij de inwerkingtreding van de wet op de toegang tot schuldsaldoverzekering zal deze commissie ook kennis kunnen nemen over gelijkaardige geschillen in schuldsaldoverzekeringen.

De logistieke ondersteuning van de commissie is toegewezen aan de Ombudsdienst van de Verzekeringen.

U kan deze commissie contacteren via:

  • brief: Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel
  • mail: bemiddelingscommissie@ombudsman.as
  • fax: +32 (2) 547 59 75
  • tel.: +32 (2) 547 58 71

Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
In de kijker
In de kijker
Cijfers en Analyse 2016
Lees meer ...

Ombudsman en de makelaar
Ombudsman en de makelaar