FR
Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering
Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering
Tips
Tips
Praktische verzekeringstips voor de consument
Lees meer ...
 
Bevoegdheden en werking

Grensoverschrijdend geschil

Als Belgische Ombudsman van verzekeringen is onze dienst enkel bevoegd voor een verzekeringsgeschil waarop het Belgisch recht van toepassing is. Het is evenwel mogelijk dat u als consument betrokken bent in een geschil met een buitenlandse verzekeraar waar het buitenlands recht van toepassing is (bijvoorbeeld een ongeval in het buitenland, probleem met een buitenverblijf).

Op wereldvlak bestaat er, voor de financiële geschillen het netwerk The Info Network, waarvan de Ombudsman van de Verzekeringen lid is.

In de Europese ruimte bestaat er een netwerk van Ombudsmannen, FIN-NET, waartoe verschillende landen zijn toegetreden.
U kan zich, als Belgische consument, tot de Ombudsman van de Verzekeringen in België richten als de verzekeringsonderneming zich in een van de volgende landen bevindt:

Map

U moet hiertoe de Ombudsman aanschrijven in een van de Belgische landstalen (Nederlands, Frans of Duits) of in het Engels met een korte beschrijving van de reden waarom u ontevreden bent.

U vermeldt hierbij de naam en het volledige adres van de betrokken verzekeringsonderneming, alsook de kenmerken (referenties) van het dossier (polisnummer of schadenummer).

De Ombudsman van de Verzekeringen zal vervolgens contact opnemen met zijn correspondent in het land waar de verzekeringsonderneming zich bevindt. Deze zal nagaan of hij bevoegd is voor het behandelen van de klacht. In voorkomend geval zal hij met de betrokken onderneming contact opnemen en de klacht onderzoeken op basis van de wetten en gebruiken die in het land in kwestie gelden.

Na afsluiting van het dossier bezorgt hij zijn advies aan de Ombudsman in België die u dat advies zal meedelen in de taal waarin u zich tot hem gericht hebt.

Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
In de kijker
In de kijker
Cijfers en Analyse 2016
Lees meer ...

Ombudsman en de makelaar
Ombudsman en de makelaar