FR
Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering
Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering
Tips
Tips
Praktische verzekeringstips voor de consument
Lees meer ...
Grensoverschrijdend geschil
Grensoverschrijdend geschil Het netwerk van Ombudsmannen in de E.U.
Lees meer ...
 
De Ombudsman en haar assistenten

De Ombudsman van de Verzekeringen wordt door de raad van bestuur aangesteld met inachtneming van de principes in de aanbeveling 98/257/CE van de Europese Commissie betreffende de organen die verantwoordelijk zijn voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.

Organigram

Om haar opdracht te kunnen vervullen wordt ze bijstaan door 11 adviseurs en 2 secretaresses. Al deze medewerkers zijn aangeworven met een contract voor onbepaalde duur:

Ombudsman:   Josette Van Elderen
Adviseurs: Magali André
Hans Claes
Patricia De Jaegher
Céline Paque
Nathalie Peetroons
Sylvie Scheerlinck
Guido Schmitz
Roselinde Sneyers
Vincent Théate
Marie Vermeiren
Secretariaat: Valérie Saussez
Françoise Vanhee

De dagdagelijkse organisatie van het Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering is toevertrouwd aan:
Siemon Crosiers of Hervé Voglaire Sanchez

Vacature

  • Momenteel is er geen vacature bij de Ombudsdienst.
Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
In de kijker
In de kijker
Cijfers en Analyse 2016
Lees meer ...

Ombudsman en de makelaar
Ombudsman en de makelaar