Heeft u een verzekeringsgeschil?

De Ombudsman van Verzekeringen kan u helpen!

Klacht indienen

We onderzoeken geschillen tussen een consument en:

Een verzekeringsonderneming
Een tussenpersoon in verzekeringen
Datassurover de registratie in het "Speciale risico's"-bestand

Wenst u onze tussenkomst?

Klacht indienen

Weetjes

Hoe kan u weten of u zelf begunstigde bent van een groepsverzekering bij pensioen of na het overlijden van een naaste?

Lees meer

Actualiteit

Het jaarverslag 2019 van de Ombudsman van de Verzekeringen

Lees meer

Wenst u algemene informatie over verzekeringen?

Surf naar of