Heeft u een verzekeringsgeschil?

De Ombudsman van Verzekeringen kan u helpen!

Klacht indienen

We onderzoeken geschillen tussen een consument en:

Een verzekeringsonderneming
Een tussenpersoon in verzekeringen
Datassurover de registratie in het "Speciale risico's"-bestand

Wenst u onze tussenkomst?

Klacht indienen

Wenst u algemene informatie over verzekeringen?

Surf naar of

Actualiteit

06-05-2019
Het eerste jaarverslag van de nieuwe Ombudsman van de Verzekeringen
Lees meer